Niste ulogovani, login |

Putnički automobili

Zašto je PDV veći od PDV-a na fakturi koju je ispostavio diler?
Diler ispostavlja fakturu kupcu, odnosno preduzeću Raiffeisen Leasing d.o.o. Osnovica kod finansijskog lizinga na koju se obračunava PDV je vrednost Ugovora u koju je uračunata lizing naknada.

U SUP-u nisu hteli da mi registruju vozilo, traže mi Vaše ovlašćenje. Zašto?
Pravni vlasnik vozila koje se kupuje na lizing je lizing kompanija. Lizing kuća korisnika, ekonomskog vlasnika, ovlašćuje da u njeno ime može izvršiti sve potrebne radnje za registraciju vozila. Ovlašćenje dobijate od preduzeća Raiffeisen Leasing d.o.o. uz komplet dokumentacije za registraciju.

Kako da saznam kada startuju moje rate?
Rate startuju od momenta kada se aktivira Ugovor, odnosno od momenta preuzimanja vozila. Uzećemo sledeći primer: ako je Ugovor aktiviran 15. maja tekuće godine, prva rata startuje narednog meseca, odnosno u junu tekuće godine. Plan otplate se obavezno daje klijentu, lično ili slanjem seta dokumenata. Na osnovu ovog plana otplate vrši se plaćanje rata.

Da li se plaća PDV na početku i na koju vrednost se obračunava?
PDV se plaća prilikom uplate akontacije, a osnovica za obračun PDV-a je vrednost Ugovora.

Da li se plaća PDV na usluge?
Da. Poreska osnovica za obračun PDV-a je vrednost troškova odobrenja. Plaćanje se vrši prilikom uplate akontacije.

Ko registruje automobil?
Automobil registruje korisnik lizinga u mestu svog sedišta, odnosno prebivališta po ovlašćenju od strane vlasnika - lizing kuće.

Da li je moguće pre ugovorenog roka isplatiti auto?
Da. Ukoliko je ugovor o finansijskom lizingu potpisan nakon 17.05.2011. moguće je prevremeno isplatiti auto u bilo kom trenutku. Ukoliko je ugovor potpisan pre ovog datuma, onda je prevremeni otkup moguć nakon isteka dve godine od datuma potpisivanja ugovora.


Na koje tablice se registruje auto?
Vozilo registruje korisnik lizinga u mestu svog prebivališta.

Kako znam kolika mi je rata?
Klijent dobija plan otplate pri potpisivanju Ugovora i dužan je da se pridržava istog.

Koji je rok za uplaćivanje rate?
Rok uplate rate je 7 dana od datuma dospeća.


» ostala najčešća pitanja