Kalkulator lizinga

Valuta

Tip kamatne stope

Nabavna cena sa PDV-om

PDV

Nabavna cena bez PDV-a

Učešće

%

Finansirani iznos lizinga

Rok

u mesecima

Fiksni deo kamatne stope

%

Varijabilni deo kamatne stope

%

NKS

%

Srednji kurs dinara

Rata od koje se menja varijabilni deo kamatne stope

u mesecima

Nova vrednost varijabilnog dela kamatne stope

%

Nova vrednost NKS

%

Rata od koje se menja srednji kurs dinara

u mesecima

Nova vrednost srednjeg kursa dinara

Rezultat

Kalkulator je informativnog karaktera

NBS Kalkulator uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara možete pogledati ovde