Raiffeisen Assistance

Društvo za posredovanje u osiguranju “RAIFFEISEN ASSISTANCE DOO” Beograd osnovano je 2014. godine, sa ciljem da se dodatno proširi spektar usluga Raiffeisen grupacije na domaćem tržištu, i time odgovori na sve zahteve i potrebe klijenata.

Osnovna delatnost kompanije RAIFFEISEN ASSISTANCE je posredovanje u osiguranju, kao i savetovanje i pružanje pomoći u obradi i proceni rizika i šteta. Ovo praktično znači da Vam nudimo mogućnost da sve poslove u vezi sa osiguranjem završite na jednom mestu, uz našu stručnu pomoć i bez posete brojnim osiguravajućim kompanijama radi pribavljanja ponuda.

Mi ćemo se pobrinuti za to da umesto Vas istražimo celokupno tržište osiguranja, kako bismo odabrali onu osiguravajuću kuću koja bi preuzela rizik pod najpovoljnijim uslovima za Vas. RAIFFEISEN ASSISTANCE će tako biti u prilici da Vam pomogne da odaberete i ugovorite najbolju ponudu za sve vrste neživotnih osiguranja (kasko osiguranje, osiguranje auto odgovornosti, osiguranja imovine, osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, itd).

Ukoliko se opredelite za uslugu kompanije RAIFFEISEN ASSISTANCE, punomoćjem nas ovlašćujete da umesto Vas pregovaramo sa osiguravajućim društvima i odaberemo najkvalitetniju ponudu za Vas.

Mi smo tu da Vam svojim savetima i ekspertizom pomognemo da napravite izbor u Vašem najboljem interesu, a konačna odluka o prihvatanju ponude je svakako na Vama!

Za sve dodatne informacije i savete možete pozvati 011/220-74-14.

Raiffeisen Assistance
Đorđa Stanojevića 16, 11000 Beograd
011 220 7414