Finansiranje u EUR sa fiksnom kamatnom stopom  • Povoljna kamatna stopa
  • Brza i jednostavna realizacija
  • Fiksna mesečna rata celog perioda otplate

Uslovi finansiranja:

Period finansiranja do 60 meseci
Kamatna stopa 3,49%, fiksna, godišnja
Trošak izveštaja kreditnog biroa 246 RSD fiksno
Trošak menice 50 RSD fiksno
Troškovi obrade zahteva 1,00%

 

0,00
0,00
0,00

Minimalni uslovi koje fizičko lice, podnosilac zahteva za finansiranje, mora da ispuni

  1. Minimalni radni staž od 2 godine
  2. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  3. Starosna granica je 65 godina u trenutku otplate poslednje rate lizinga
  4. Klijent treba da bude državljanin RS
  5. Ugovor o finansijskom lizingu mora biti osiguran polisom kasko osiguranja
  6. Mesečne obaveze po svim zaduženjima ne smeju da budu veće od 50% ukupnih neto prihoda

Vrsta predmeta lizinga

Putničko vozilo

Valuta EUR
Cena vozila sa PDV-om 12.000,00
Ukupna uplata pri zaključenju ugovora 2.793,36
Iznos neto finansiranja 9.500,00
Period finansiranja 60 meseci
Nominalna kamatna stopa 3,49% fiksna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa 6,45%*
Troškovi obrade zahteva 1% od cene vozila sa PDV-om
Iznos mesečne rate 172,78
Ukupna vrednost ugovora 10.866,80

* Cena vozila sa PDV-om: 12.000,00 evra; Učešće 2.500,00 evra (20,83%); Iznos neto finansiranja 9.500,00 evra; Period finansiranja 60 meseci; NKS 3,49% fiksno na godišnjem nivou; Trošak obrade zahteva 1,00% od cene;vozila sa PDV-om (120,00 evra sa PDV-om); Iznos mesečne rate 172,78 evra; Ukupan iznos kamate 866,80 evra;
Drugi troškovi koji padaju na teret korisnika lizinga: - PDV na kamatu 173,36 evra - trošak izveštaja KB za fizička lica 246,00 dinara - naknada za upis u registar 2.000,00 dinara - naknada za ispis iz registra 1.200,00 dinara - trošak menice 50,00 dinara - trošak kasko osiguranja na godišnjem nivou 300,00 eur**
EKS 6,45% na godišnjem nivou obračunata 07.03.2019. godine; Kamata je obračunata proporcionalnim metodom

Zaduživanje u dinarima koje je indeksirano u stranoj valuti (EUR) nosi sa sobom valutni rizik - u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze u dinarskoj protivvrednosti po ugovoru o finansijskom lizingu će biti veći.

Obračun je vezan za srednji kurs za EUR Narodne banke Srbije koji na dan 07.03.2019. iznosi 118,048 RSD.

**Pretpostavljeni troškovi kasko osiguranja su obračunati na bazi tekućih premijskih stopa Uniqa osiguranja.