Finansiranje u RSD sa fiksnom kamatnom stopom  • Povoljna kamatna stopa
  • Brza i jednostavna realizacija
  • Fiksna mesečna rata celog perioda otplate

Uslovi finansiranja:

Period finansiranja od 26 do 60 meseci
Kamatna stopa 6,99%, fiksna, godišnja
Trošak izveštaja kreditnog biroa 246 RSD fiksno
Trošak menice 50 RSD fiksno
Troškovi obrade zahteva 1,00%
0,00
0,00
0,00

Minimalni uslovi koje fizičko lice, podnosilac zahteva za finansiranje, mora da ispuni

  1. Minimalni radni staž od 2 godine
  2. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  3. Starosna granica je 65 godina u trenutku otplate poslednje rate lizinga
  4. Klijent treba da bude državljanin RS
  5. Ugovor o finansijskom lizingu mora biti osiguran polisom kasko osiguranja
  6. Mesečne obaveze po svim zaduženjima ne smeju da budu veće od 50% ukupnih neto prihoda

VALUTA

RSD

Cena vozila sa PDV-om 1.479.140,40
Ukupna uplata pri zaključenju ugovora 426.241,40
Iznos neto finansiranja 1.109.355,30
Period finansiranja 60 meseci
Nominalna kamatna stopa6.99% fiksna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa 9.4846%*
Troškovi obrade zahteva 1.00%
Iznos mesečne rate 21.961,33
* Cena vozila 1.479.140,40 dinara, učešće 369.785,10 dinara (25%), iznos neto finansiranja 1.109.355,30 dinara, period finansiranja 60 meseci, NKS 6,99% na godišnjem nivou, fiksno; trošak obrade zahteva 1,00%(14.791,40 dinara sa PDV-om); iznos mesečne rate 21.961,33 dinara; Drugi troškovi koji padaju na teret korisnika lizinga: 46.910,90 dinara (lizing registar, KB, PDV na kamatu). EKS 9,4846% na god. nivou obračunat 17.06.2016. godine.