12. 12. 2009.

Obaveštenje o zakonskim obavezama

u skladu sa novim Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima

Obaveštenje o zakonskim obavezama

Obaveštavamo Vas da od 11.12.2009. godine počinje da se primenjuje novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS 41/2009).

Novim zakonom je uvedena je obaveza da korisnici motornih vozila, pored polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, imaju u vozilu i obrazac Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi. Za vozače (korisnike) za koje se utvrdi da nisu popunili ili ne poseduju Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi predviđene su kazne do 50.000 dinara.

Formulari (Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi) su besplatni i koriste se u slučaju lakših saobraćajnih nezgoda kada nema povređenih i u slučaju manje materijalne štete. Evropski izveštaj o saobraćajnim nezgodama, standardni je obrazac koji se koristi u celoj Evropi, i koji je validan umesto policijskog izveštaja, a učesnici u saobraćajnom udesu mogu da ga bez uviđaja policije popune i predaju društvu za osiguranje koje je u obavezi da plati štetu.

Ovaj formular možete preuzeti kod osiguravajućeg društva kod koga imate obavezno osiguranje od autoodgovornosti i radi preuzimanja istog neophodno je da znate broj polise ili da ponesete polisu osiguranja od autoodgovornosti sa sobom.