MERCEDES BENZ ACTROS 1835L i ROLFO SPA C171

MERCEDES BENZ ACTROS 1835L i ROLFO SPA C171

MERCEDES BENZ ACTROS 1835L  i  ROLFO SPA C171

Raiffeisen Leasing DOO Beograd,Novi Beograd, ul. Đorđa Stanojevića br. 16, kao založni poverilac upostupku vansudskog namirenja shodno Zakonu o založnom pravu na pokretnimstvarima upisanim u registar, na osnovu ovlašćenja izRešenja Agencije za privredne registre Zl. br. 13494-3/2011 od 28.03.2016.godine,

OGLAŠAVA

prodaju pokretnihstvari

1. Teretno vozilo MERCEDES BENZ ACTROS 1835L, broj šasijeWDB9500461K347711, po početnoj ceni od 2.000.000,00dinara (+PDV);

2. Teretno vozilo MERCEDES BENZ ACTROS 1835L, broj šasijeWDB9500571K36792, po početnoj ceni od2.000.000,00 dinara (+PDV);

3. Teretno vozilo MERCEDES BENZ ACTROS 1835L, broj šasije WDB9500571K537395,po početnoj ceni od 2.000.000,00 dinara(+PDV);

4. Priključno vozilo ROLFO SPA C171,broj šasije ZAHB1SAASW0001430, po početnojceni od 1.100.000,00 dinara (+PDV);

5. Priključno vozilo ROLFO SPAC171, broj šasije ZAHB1SAASV5980035, po početnoj ceni od 1.100.000,00 dinara (+PDV);

6. Priključno vozilo ROLFO SPAC171, broj šasije ZAHB1SAASW0001436, po početnoj ceni od 1.100.000,00 dinara (+PDV);

JAVNIMPRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Javno prikupljanje pisanihponuda traje od dana objavljivanja ovog oglasa pa najkasnije do dana30.05.2016. godine.

Svazainteresovana lica pisane ponude mogu poslati na adresu RaiffeisenLeasing DOO Beograd, Novi Beograd, ul. Đorđa Stanojevića br. 16.Iliputem mail-a na adresu boris.sedlacek@raiffeisen-leasing.rs

Zasve dodatne informacije o predmetima prodaje, kao i o vremenu razgledanjaistih, sva zainteresovana lica mogu kontaktirati RaiffeisenLeasing DOO Beograd, na brojeve telefona 011/220-7460i 063/374-698, ili putem e-mail adrese boris.sedlacek@raiffeisen-leasing.rs.