Za sve detaljnije informacije i savete o najboljem rešenju i načinu finansiranja shodno Vašim potrebama, na raspolaganju su Vam:


  1. Prodavci ovlašćenih dilera automobila u salonu. Prilikom posete salonima automobila, zatražite i našu informativnu, neobavezujuću ponudu.
  2. Naše odeljenje za prodaju:
    Tel: +381 11 220 74 00
    Fax: +381 11 228 90 07
    Mail: info.leasing@raiffeisen-leasing.rs
  3. Formular na dnu ove strane, čiji sadržaj, prosleđujete direktno našem stručnom osoblju.

Kontakt

Polja obeležena * su obaveznaPrimalac lizinga i davalac sredstava obezbeđenja imaju pravo na pisani prigovor davaocu lizinga ako smatrju da se davalac lizinga ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i drugih propisa, Opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz ugovora zaključenog sa primaocem lizinga.

Ukoliko primalac lizinga i davalac sredstava obezbeđenja nisu zadovoljani odgovorom davaoca lizinga na prigovor ili davaoca lizinga nije odgovorio na prigovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, primalac lizinga i davalac sredstava obezbeđenja imaju pravo da, u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, pokrenu postupak vansudskog rešavanja spornog odnosa - postupak posredovanja, podnošenjem predloga Narodnoj banci Srbije – Centru za korisnike finansijskih usluga, na adresu poštanski fah 712. Adresa Narodne banke Srbije kao organa koji vrši kontrolu banaka je Ul. Nemanjina br. 17, 11000 Beograd.