Isključenje odgovornosti

Uslovi korišćenja materijala sa internet stranica Raiffeisen banke ad. Beograd

Ovde navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, kao i materijala sa Internet stranica Raiffeisen banke ad iz Beograda (u daljem tekstu RBRS) pravila su kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici materijala. Stoga Vas molimo da se upoznate sa dole navedenim pravilima kako bismo izbegli eventualne nesporazume i posledice u vezi sa istima.

Svako korišćenje sajta raiffeisenbank.rs podložno je niže navedenim uslovima. Svi sadržaji objavljeni na sajtu raiffeisenbank.rs vlasništvo su RBRS i mogu se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe, ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog odobrenja RBRS.

RBRS će uložiti sve razumne napore da održi https://www.raiffeisenbank.rs/ stranice potpuno funkcionalnim i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za povremeno nefunkcionisanje stranica, eventualnu netačnost informacija, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnosti pristupa istima.

Stranicama https://www.raiffeisenbank.rs/ se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju RBRS direktno ne kontroliše već je na nju samo vezana pa zbog toga ne može garantovati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliše.

RBRS zadržava pravo promene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.raiffeisenbank.rs u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

Navedeni uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

Prava

Autorska prava

Exaple here.

Garancije i uskraćivanje prava

Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih.

Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove web stranice na sopstvenu odgovornost. RBRS ne garantuje da će ova web lstranica uvek biti dostupna i raspoloživa, kao i da neće sadržati greške ili viruse, ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani. RBRS ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kog dela ove web stranice, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

RBRS ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost podataka, i ovde prikazanih postupaka, i ne garantuje da korišćenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava.RBRS ne daje garanciju ili pravo prigovora u pogledu tačnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njenim Internet stranama i te materijale treba uzeti “takvima kakvi jesu”, pa se RBRS ne smatra odgovornom za eventualne posledice koje mogu proisteći iz drugačijeg tumačenja materijala na Internet stranica. Medijski subjekti i ostali korisnici interneta, dužni su da prihvate obavezu naknade RBRS –u kao i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala s sa ove stranice, uključujući i bilo kakvu idirektan, indirektan, slučajan, poseban ili posledičan slučaj štete.

Kontrola

Exaple here.

Uslovi korišćenja funkcije ponovnog oglašavanja i reklamiranja materijala na internetu

Exaple here.

Sigurnost

Sigurnost podataka

Exaple here.

Tajnost podataka

Exaple here.

Tačnost podataka

Exaple here.

Pravila privatnosti

Exaple here.

Servisne informacije

Servis

Exaple here.

Slanje poruka elektronskom poštom

Exaple here.

Linkovi

Exaple here.

RBRS istraživanja

Exaple here.