Ravnomerno i kontrolisano investirajte u svoje redovno poslovanje

Proverite našu ponudu!

Da li želite da Vas kontaktiramo?

Naši stručni saradnici će, nakon razgovora sa Vama, pripremiti odgovarajuću ponudu za Vas1

Dokumentacija

 • Potrebna dokumentacija za procenu boniteta klijenta

  1. Ponuda dobavljača
  2. Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane klijenta
  3. Zahtev za finansiranje
  4. Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera
 • Pravna lica

  1. Original ili overena kopija dokumentacije iz Registra koji vodi nadležni organ za lica koja nisu registrovana kod Agencije za privredne registre

  2. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)

  3. Bruto bilans – zaključni list za prethodni obračunski period i zvanične finansije za prethodnu godinu ukoliko nisu objavljena na sajtu Agencije za privredne regisre

  4. Očitana lična karta direktora i vlasnika preduzeća (ukoliko nije ista osoba), odnosno kopija pasoša i boravišna dozvola (ukoliko je strani državljanin). Za svako pravno lice koje je osnivač/vlasnik preduzeća, sa minimalno 25% vlasničkog udela ili akcija, potrebno je dostaviti izvod iz registra, a ukoliko je u pitanju fizičko lice – očitanu ličnu kartu ili fotokopiju pasoša (ukoliko je strani državljanin) ili dostaviti Izjavu o stvarnom vlasniku pravnog lica (obrazac) koju potpisuje zakonski zastupnik/punomoćnik pravnog lica

  5. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime firme i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 1.440,00 dinara za korisnika, 600,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049
 • Pravna lica - Formulari

 • Preduzetnici

  Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a

  1. Original ili overena kopija dokumentacije iz Registra koji vodi nadležni organ za lica koja nisu registrovana kod Agencije za privredne registre

  2. Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 poslovne godine i poslednji bilans za tekuću godinu (ili bruto bilans na dan podnošenja zahteva)
  3. Potvrda o ostvarenom prometu iz banke koju dostavljate RUJP-u
  4. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
  5. Fotokopija Rešenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak za samostalno obavljanje delatnosti
  6. Očitana lična karta – ukoliko ima čip, Fotokopija lične karte – ukoliko nema čip (obe strane ili kopija overena u sudu ili opštini) ili pasoša, u oba slučaja original na uvid

  7. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)
  8. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime firme i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 600,00 dinara za korisnika, 240,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049

  Preduzetnici koji su u sistemu PDV-a

  1. Original ili overena kopija dokumentacije iz Registra koji vodi nadležni organ za lica koja nisu registrovana kod Agencije za privredne registre

  2. Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 poslovne godine i poslednji bilans za tekuću godinu (ili bruto bilans na dan podnošenja zahteva)
  3. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
  4. Očitana lična karta – ukoliko ima čip, Fotokopija lične karte – ukoliko nema čip (obe strane ili kopija overena u sudu ili opštini) ili pasoša, u oba slučaja original na uvid

  5. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)
  6. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime firme i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 600,00 dinara za korisnika, 240,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049
 • Preduzetnici - Formulari

 • Fizička lica

  1. Očitana lična karta – ukoliko ima čip, Fotokopija lične karte – ukoliko nema čip (obe strane ili kopija overena u sudu ili opštini) ili pasoša, u oba slučaja original na uvid
  2. Obračunski list plate za prethodna 3 meseca
  3. Izvod iz banke sa računa korisnika lizinga preko kog se prima plata za prethodna 3 meseca
  4. Popunjen i overen obrazac Administrativne zabrane od strane Vašeg poslodavca (3 primerka)
  5. Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (odnosi se samo na lica koja su u sistemu PDV)
  6. Potpisana saglasnost klijenta da Raiffeisen Leasing d.o.o. može pristupiti Kreditnom birou
  7. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime, prezime i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 246,00 dinara za korisnika, 102,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049
 • Fizička lica - Formulari

 • NAPOMENA - VAŽNO

  Vlasnici firmi ili radnji koji podnose zahtev za finansiranje kao fizička lica moraju dostaviti svu dokumentaciju i za fizička lica i za pravna lica, odnosno  privatne preduzetnike.

  Molimo Vas da svu dokumentaciju overite potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća. Raiffeisen Leasing d.o.o. zadržava pravo da zatraži svu dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva.

Najčešća pitanja i odgovori

Na ovoj strani možete naći pitanja koja najčešće postavljaju naši klijenti. Razvrstana su u nekoliko kategorija. Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Vrlo rado ćemo Vam odgovoriti!

Lizing kao put ka održivom rastu

Na ovoj stranici možete pogledati video u kojem je objašnjena uloga lizinga u:

podršci u poslovanju i investicijama iz javnog sektora

oslobađanju finansijskih sredstava klijenta

promovisanju održive upotrebe resursa