Ravnomerno i kontrolisano investirajte u svoje redovno poslovanje

Proverite našu ponudu!

Da li želite da Vas kontaktiramo?

Naši stručni saradnici će, nakon razgovora sa Vama, pripremiti odgovarajuću ponudu za Vas

Dokumentacija

 • Potrebna dokumentacija za procenu boniteta klijenta

  1. Ponuda dobavljača
  2. Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane klijenta
  3. Zahtev za finansiranje
  4. Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera stvarnog vlasnika
 • Pravna lica

  1. Original ili overena kopija izvoda o registraciji iz Registra koji vodi nadležni organ za lica koja nisu registrovana kod Agencije za privredne registre – ne starije od 6 nedelja od dana izdavanja

  2. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)

  3. Bruto bilans – zaključni list ne stariji od dva meseca i zvanične finansije za prethodnu godinu ukoliko nisu objavljene na sajtu Agencije za privredne registre
  4. Očitana lična karta direktora i vlasnika preduzeća (ukoliko nije ista osoba), odnosno fotokopija pasoša i boravišna dozvola (ukoliko je strani državljanin) – original na uvid.Za svako pravno lice koje je osnivač/vlasnik preduzeća, sa minimalno 25% vlasničkog udela ili akcija, potrebno je dostaviti izvod iz poslovnog registra (ukoliko je na engleskom potrebno je dostaviti prevod na srpski jezik, a originale dostaviti na uvid). Za offshore destinacije potrebna je overa apostilom. Ovaj postupak ponoviti dok se ne dođe do stvarnih vlasnika – fizičkih lica koji imaju udela od 25% i više u vlasničkoj strukturi. Ukoliko se iz dokumentacije ne vidi jasno ko je vlasnik i sa kolikim udelom u vlasničkoj strukturi potrebno je dostaviti izjavu o vlasničkoj strukturi potpisanu od strane zakonskog zastupnika/punomoćnika i stvarnog vlasnika.

 • Pravna lica - Formulari

 • Preduzetnici

  Privatni Preduzetnici Paušalci

  1. Original ili overena kopija izvoda o registraciji iz Registra koji vodi nadležni organ za lica koja nisu registrovana kod   Agencije za privredne registre – ne starije od 6 nedelja od dana izdavanja

  2. Potvrda o ostvarenom prometu iz banke koju dostavljate RUJP-u
  3. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora -original na uvid
  4. Fotokopija Rešenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak za samostalno obavljanje delatnosti
  5. Očitana lična karta zakonskog zastupnika – ukoliko ima čip ili fotokopija obe strane lične karte – ukoliko nema čip ili pasoša – original na uvid

  6. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)

   

  Privatni Preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo

  1. Original ili overena kopija izvoda o registraciji iz Registra koji vodi nadležni organ za lica koja nisu registrovana kod Agencije za privredne registre – ne starije od 6 nedelja od dana izdavanja

  2. Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 poslovne godine i poslednji bilans za tekuću godinu (ili bruto bilans ne stariji od dva meseca)
  3. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora -original na uvid
  4. Očitana lična karta zakonskog zastupnika – ukoliko ima čip ili fotokopija obe strane lične karte – ukoliko nema čip ili pasoša – original na uvid

  5. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)
 • Preduzetnici - Formulari

 • Fizička lica

  1. Očitana lična karta – ukoliko ima čip /Fotokopija obe strane lične karte – ukoliko nema čip ili pasoša, u oba slučaja original na uvid
  2. Obračunski list plate za prethodna 3 meseca
  3. Izvod iz banke sa računa korisnika lizinga preko kog se prima plata za prethodna 3 meseca
  4. Popunjen i overen obrazac Administrativne zabrane od strane Vašeg poslodavca (3 primerka)
  5. Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (odnosi se samo na lica koja su u sistemu PDV)
 • Fizička lica - Formulari

 • NAPOMENA - VAŽNO

  Vlasnici firmi ili radnji koji podnose zahtev za finansiranje kao fizička lica moraju dostaviti svu dokumentaciju i za fizička lica i za pravna lica, odnosno  privatne preduzetnike.

  Molimo Vas da svu dokumentaciju overite potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća. Raiffeisen Leasing d.o.o. zadržava pravo da zatraži svu dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva.

Najčešća pitanja i odgovori

Na ovoj strani možete naći pitanja koja najčešće postavljaju naši klijenti. Razvrstana su u nekoliko kategorija. Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Vrlo rado ćemo Vam odgovoriti!

Lizing kao put ka održivom rastu

Na ovoj stranici možete pogledati video u kojem je objašnjena uloga lizinga u:

podršci u poslovanju i investicijama iz javnog sektora

oslobađanju finansijskih sredstava klijenta

promovisanju održive upotrebe resursa