29 May 2023

Razlika između operativnog i finansijskog lizinga

Operativni lizing i finansijski lizing su dva različita načina finansiranja u kojima se korisniku omogućava korišćenje određene imovine u zamenu za periodične uplate. Evo ključnih razlika između ova dva koncepta:

  1. Vlasništvo nad imovinom: Kod operativnog lizinga, lizing kompanija zadržava vlasništvo nad imovinom tokom trajanja ugovora, dok kod finansijskog lizinga korisnik ima opciju da postane vlasnik imovine po završetku ugovora, obično uz minimalnu naknadu.
  2. Trajanje ugovora: Operativni lizing je obično kraći ugovor, koji obuhvata kraći period upotrebe imovine, dok finansijski lizing može biti dugoročni ugovor koji obuhvata veći period, često sa opcijom produženja.
  3. Računovodstveni tretman: Operativni lizing se obično tretira kao trošak iznajmljivanja imovine i ne utiče na bilans stanja korisnika. S druge strane, finansijski lizing se tretira kao kapitalna investicija, pri čemu korisnik prikazuje imovinu i odgovarajući dug u svojim finansijskim izveštajima.
  4. Održavanje imovine: U operativnom lizingu, obaveza održavanja imovine obično je na lizing kompaniji. Kod finansijskog lizinga, korisnik je odgovoran za održavanje imovine tokom trajanja ugovora.
  5. Fleksibilnost: Operativni lizing pruža veću fleksibilnost korisniku jer se može lako ažurirati ili zameniti imovina tokom ugovora. Sa druge strane, finansijski lizing je često manje fleksibilan i zahteva obavezan otkup imovine na kraju ugovora.
  6. Porezi: U mnogim jurisdikcijama, operativni lizing omogućava korisniku da smanji uticaj poreza na dodatu vrednost (PDV), jer lizing kompanija snosi odgovornost za plaćanje PDV-a. Kod finansijskog lizinga, korisnik obično sam snosi odgovornost za plaćanje PDV-a.

 

Kada se radi o izboru između operativnog i finansijskog lizinga, trebali biste uzeti u obzir svoje specifične potrebe, ciljeve i finansijsku situaciju. Operativni lizing je idealan za one koji žele koristiti imovinu na određeni period bez potrebe da postanu vlasnici, dok je finansijski lizing pogodan za one koji žele dugoročno vlasništvo nad imovinom. Konsultacija sa stručnjakom za lizing može vam pomoći da donesete pravu odluku u skladu sa vašim potrebama.